De HME-MO Vereniging kent verschillende communicatiemiddelen. Zoals:

 • informatiebrief onderwijs
 • infodesk
 • HME-MO Newsflash
 • Informatiefolder
 • Informatie dvd
 • social media

Informatiebrief onderwijs

Goede informatie nodig om de leerkrachten op de basisschool te informeren over HME-MO en de gevolgen daarvan voor de bejegening van je kind? Daarvoor is een informatiebrief geschreven, net als voor de middelbare school. Ze kunnen beiden hieronder gedownload worden.

Informatiebrief HME-MO voor basisonderwijs

Informatiebrief HME-MO voor voortgezet onderwijs

Infodesk

Voor het stellen van persoonlijke vragen of een luisterend oor kunt onze infodesk raadplegen. Het algemene mailadres is: info@hme-mo.nl. Wilt u liever telefonisch te woord gestaan worden?

 • Voor deelgenotencontact en algemene vragen kunt u terecht bij Marion Post, tel. 0516-451760
 • Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Jan de Lange, tel. 0499-479293

HME-MO Newsflash

Tweemaal per jaar verschijnt de HME-MO Newsflash, ons verenigingsblad vol informatie over de vereniging, activiteiten, wetenswaardigheden, wetenschap etc. Speciaal voor kinderen is er een kleurrijk katern opgenomen. De Newsflash wordt gedrukt in een oplage van 400 stuks en toegezonden aan leden, donateurs en relaties. De Newsflash is tevens te vinden in de ledenpagina van deze website.
De redactie bestaat uit (v.l.n.r.):

 • Mirjam Jansen
 • Jan de Lange
 • Anja Posthuma, eindredactie

Redactie Newsflash

Informatiefolder

Er is een handzame folder met informatie over HME-MO en de HME-MO Vereniging samengesteld. Deze is uitermate geschikt om de naaste omgeving, instanties of andere belangstellenden in het kort te informeren over de aandoening en de gevolgen ervan. Nieuwe leden krijgen bij hun aanmelding een aantal folders toegezonden. Folders zijn ook op te vragen bij het secretariaat. De tekst van de folder is ook beschikbaar in het Engels/Also available in English. Wilt u de  informatiefolder downloaden? Klik dan hier.

DVD met informatie over HME-MO

De HME-MO Vereniging heeft in nauwe samenwerking met het OLVG een dvd met informatie over HME-MO samengesteld. De dvd werkt als een website en kan offline op een pc gebruikt worden (niet in een dvd-speler). Nieuwe leden ontvangen de dvd gratis. De dvd kan ook besteld worden door € 5 over te maken op bankrekeningnummer  NL 85RABO 0155 774 123 t.n.v. HME-MO Vereniging Nederland te Oldeberkoop onder vermelding van DVD, naam, adres, postcode en woonplaats. De DVD zal na ontvangst van de betaling worden toegestuurd.

DVD

Social Media

Voor deelgenotencontact worden diverse social media gebruikt. Op Facebook zijn er besloten groepen voor verschillende leeftijdscategorieën. Deze groepen worden beheerd door bestuurs- en/of kerngroepleden van de HME-MO Vereniging. Communicatie binnen deze groepen vindt plaats op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid. De Vereniging zet tevens Twitter in als medium om zaken te delen.
Beheer Facebookgroepen

Moderators Facebook
V.l.n.r.: Tanje Peek, Irene Laurenssen, Ineke de Jong, Marion Post