De HME-MO Vereniging organiseert diverse activiteiten gericht op deelgenotencontact. Daarbij is ook aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen. Onze belangrijkste activiteiten zijn:

Klik voor meer informatie op de links of op de button Deelgenotencontact.