Wij zijn erg blij met giften en donaties. Die maken het ons mogelijk om leuke en nuttige dingen te organiseren en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Hoe kunt u ons ondersteunen?

U kunt ons ondersteunen:

  • Door donateur te worden: indien u meer dan € 20,- per jaar doneert ontvangt u 2x per jaar de HME-MO Newsflash. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u tevens de informatie DVD.
  • Met een eenmalige gift of donatie. Vul hiervoor het donatieformulier in of  stort op ons bankrekeningnummer NL85RABO 01557.74.123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop.
  • Met een gift bestemd voor onderzoek naar HME-MO. Hiervoor is een speciaal fonds opgericht: St. Onderzoeksfonds HME-MO. Een gift/donatie voor onderzoek kunt u storten op bankrekeningnummer NL13RABO 01406.49.530 t.n.v. St. Onderzoeksfonds HME-MO te Oldeberkoop.

De HME-MO Vereniging en de St. Onderzoeksfonds hebben beide een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning. Hierdoor zijn giften en donaties op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst.