Meld je aan voor de Landelijke Dag! Dit jaar hebben we voor onze Landelijke Dag een bijzondere locatie geregeld: Slot Loevestein. We willen alle leden welkom heten bij deze dag en hopen op veel aanmeldingen. Let op, vol = vol! Het programma voor volwassenen bestaat onder andere uit vier workshops over verschillende onderwerpen. Voor de…

Lees verder

Datum: 20 april 2024 Tijd: 10.30-12.00u met aansluitend gratis lunch Plaats: Vergadercentrum De Schakel Adres: Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk Opening en vaststellen agenda Mededelingen Vaststellen verslag vorige ALV 08-04-2023 Vaststellen Jaarverslag 2023  Vaststellen Werkplan/Activiteitenplan 2024  Bestuursverkiezing (bijlage) Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. Mirjam Jansen op de Haar Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2023 (bijlage) Verslag Kascommissie…

Lees verder

Save the Date: Kinderdag in Toverland vindt dit jaar plaats op 21 september. Iets vroeger in het jaar dus veel kans op mooi weer. Te zijner tijd volgt er meer informatie in de Newsflash en op deze website. Aanmelding is nog niet geopend.

Lees verder