Het is niet mogelijk alle osteochondromen te verwijderen, maar bij  bewegingsproblemen, pijn, zenuwbeknelling en vergroeiingen kan er operatief worden ingegrepen. Als het osteochondroom tijdens de groei nog te dicht bij de groeischijf ligt, wordt een operatie vaak uitgesteld vanwege het risico van beschadiging van deze groeischijf waardoor groeistoor­nis­sen kunnen ont­staan. Groei van het osteochondromen op volwassen leef­tijd kan een indicatie zijn voor verwij­de­ring in verband met mogelijke kwaad­aar­dig­heid.

Pijn kan ook bestreden worden door middel van medicijnen of door begeleiding vanuit een polikliniek voor pijnbestrijding. In sommige gevallen bieden therapieën in de vorm van massage, oefentherapie, revalidatiebehandeling etc. uitkomst.