Om onderzoek naar HME-MO mogelijk te maken is in 2011 de Stichting Onderzoeksfonds HME-MO opgericht. Het RSIN van de stichting is 850754239.

Doel van St. Onderzoeksfonds HME-MO

De stichting Onderzoeksfonds heeft ten doel:

 • de ondersteuning van de activiteiten op het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen/Mulitple Osteochondromen;
 • het voorlichting geven over de zeer zeldzame aandoening HME-MO aan zowel patiënten, hun relaties als aan het publiek;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan en beloningsbeleid

De Stichting Onderzoeksfonds HME-MO tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO;
 • ontwikkelingen en innovatie op het gebied van HME-MO;
 • activiteiten die door de HME-MO Vereniging Nederland ontplooid worden;
 • allerlei activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het meer bekend maken van HME-MO;
 • activiteiten die de kwaliteit op verschillende terreinen van HME-MO kunnen bevorderen.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van het Onderzoeksfonds.

Bestuur en contact

Het bestuur van de St. Onderzoeksfonds HME-MO bestaat uit tenminste 3 leden. Per 1 september 2019 bestaat het bestuur uit:

 • drs. Jan de Lange, voorzitter
 • dr. John Ham, secretaris
 • drs. Mirjam Jansen op de Haar, penningmeester

Het contactadres van de stichting is:

St. Onderzoeksfonds HME-MO
Hollands End 31, 1244 NM Ankeveen
Telefoon: 0499-479293

Formulier periodieke schenking

Mocht u het werk van het onderzoeksfonds voor een langere tijd financieel willen steunen dan kunt u overwegen een periodieke schenking te doen. Dit levert vaak ook belastingvoordeel op. Een formulier hiervoor vindt u onder deze link.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Voor de verantwoording van de activiteiten en de gevoerde boekhouding kunt u klikken op onderstaande links.

Jaarrekening 2016 St. Onderzoeksfonds HME-MO

Jaarrekening 2017 St. Onderzoeksfonds HME-MO

Jaarrekening 2018 St. Onderzoeksfonds HME-MO

Jaarrekening 2019 St. Onderzoeksfonds HME-MO

Jaarrekening 2020 St. Onderzoeksfonds HME-MO