HME-MO Vereniging Nederland

SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK:
Postbus 418
2000 AK Haarlem
T. 088 505 4345
E-mail: info@hme-mo.nl 

Bankrekening: NL85 RABO 0155 774 123 t.n.v HME-MO Vereniging, Zetten
swiftcode: RABONL2U

Kamer van Koophandel Leeuwarden 01168710

BESTUUR:

  • J. (Joris) van Lierop, voorzitter
  • drs. J. (Jan) de Lange, vice-voorzitter
  • A. (Anja) Posthuma, secretaris
  • M. (Marion) Post-Bloemhoff, 2e secretaris
  • A. (Artur) Widera, penningmeester
  • drs. M. (Mirjam) Jansen op de Haar