Samenstelling

Samenstelling van de HME-MO Vereniging per maart 2020

Bestuurssamenstelling:

  • Joris van Lierop, voorzitter
  • Artur Widera LLM, penningmeester
  • Anja Posthuma, secretaris
  • Jara de la Court, bestuurslid
  • Mirjam Jansen op de Haar

Naast het bestuur is er een kerngroep van 6 personen actief in onze HME-MO Vereniging.

Kerngroep samenstelling:

  • Frans Schelbergen
  • Ghislaine Widera-Stevens
  • Tanja Peek-Eisinga
  • Ineke de Jong-Eisinga
  • Irene Laurenssen

Voor alle kerngroep- en bestuursleden geldt verder dat ze actief zijn in de organisatie van de deelgenoten- en regiobijeenkomsten. Naast de kerngroep zijn er nog een aantal mensen actief als vrijwilliger voor o.a. de regiobijeenkomsten, de kinderopvang, catering, workshops e.d. van de landelijke HME-MO dagen.

Bestuurs- en kerngroepleden verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis.