Samenstelling

Samenstelling van de HME-MO Vereniging per maart 2020

Bestuurssamenstelling en taken:

  • Dhr. drs. Jan de Lange, voorzitter en bestuurslid onderzoek en ontwikkeling
  • Mw. Marion Post-Bloemhoff, secretaris, webmaster en moderator social media
  • Dhr. Artur Widera LLM, penningmeester, organisatie ruimten landelijke HME-MO dagen, vertalingen publicaties, penningmeester
  • Mevr. Anja Posthuma, 2e secretaris en eindredactie HME-MO Newsflash
  • Mevr. drs. Mirjam Jansen op de Haar, redactielid Newsflash, kinderbeleid en werkgroep Pijn

V.l.n.r. Jan de Lange, Marion Post, Artur Widera, Anja Posthuma, Mirjam Jansen op de Haar

Naast het bestuur is er een kerngroep van 6 personen actief in onze HME-MO Vereniging.

Kerngroep samenstelling en taken:

  • Dhr. drs. Frans Schelbergen, evaluatie landelijke HME-MO dagen, webmaster en ondersteuning systemen
  • Mw. mr. Ghislaine Widera-Stevens, coördinatie internationale contacten, juridische adviezen
  • Mevr. Tanja Peek-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina
  • Mevr. Ineke de Jong-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina
  • Mevr. Irene Laurenssen, jongerenbeleid

Voor alle kerngroep- en bestuursleden geldt verder dat ze actief zijn in de organisatie van de deelgenoten- en regiobijeenkomsten. Naast de kerngroep zijn er nog een aantal mensen actief als vrijwilliger voor o.a. de regiobijeenkomsten, de kinderopvang, catering, workshops e.d. van de landelijke HME-MO dagen.

Bestuurs- en kerngroepleden verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis.

V.l.n.r. Irene Laurenssen, Tanja Peek, Ineke de Jong, Ghislaine Widera, Frans Schelbergen