Samenstelling

Samenstelling van de HME-MO Vereniging per 2019

Bestuursverdeling en taken:

 • Dhr. drs. Jan de Lange, voorzitter en bestuurslid onderzoek en ontwikkeling
 • Mw. Marion Post-Bloemhoff, secretaris, webmaster en moderator social media
 • Dhr. Artur Widera LLM, penningmeester, organisatie ruimten landelijke HME-MO dagen, vertalingen publicaties, penningmeester
 • Mevr. Anja Posthuma, 2e secretaris en eindredactie HME-MO Newsflash

Bestuur

V.l.n.r. Marion Post, Jan de Lange, Anja Posthuma, Artur Widera

Naast het bestuur is er een kerngroep van 7 personen actief in onze HME-MO Vereniging.

Kerngroep samenstelling en taken:

 • Dhr. drs. Frans Schelbergen, evaluatie landelijke HME-MO dagen, webmaster en ondersteuning systemen
 • Mw. mr. Ghislaine Widera-Stevens, coördinatie internationale contacten, juridische adviezen
 • Mevr. Tanja Peek-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina
 • Mevr. Ineke de Jong-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina
 • Mevr. drs. Mirjam Jansen op de Haar, redactielid Newsflash, kinderbeleid en werkgroep Pijn
 • Dhr. David Huijbregts, projecten
 • Mevr. Irene Laurenssen, jongerenbeleid

Voor alle kerngroep- en bestuursleden geldt verder dat ze actief zijn in de organisatie van de deelgenoten- en regiobijeenkomsten. Naast de kerngroep zijn er nog een aantal mensen actief als vrijwilliger voor o.a. de regiobijeenkomsten, de kinderopvang, catering, workshops e.d. van de landelijke HME-MO dagen.
Bestuurs- en kerngroepleden verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis.

kerngroep

V.l.n.r. David Huijbregts, Irene Laurenssen, Mirjam Jansen op de Haar, Tanja Peek, Ineke de Jong, Ghislaine Widera, Frans Schelbergen