Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
28-03-2020
10:30 - 12:00


Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af aan de hand van verschillende stukken. Door de huidige situatie met betrekking tot het corona virus wordt de ALV in kleine omvang per Skype gehouden. Mocht u opmerkingen hebben over de stukken dan graag een reactie geven per mail (info@hme-mo.nl).

Hopelijk kunt u hiermee instemmen en kunnen we toch, ondanks deze uitzonderlijke situatie, onze  noodzakelijke zaken afwerken. De stukken voor de ALV zijn in te zien door te klikken op deze link.
Helaas is het door omstandigheden niet gelukt om de financiële cijfers en de verklaring van de kascommissie op tijd voor de ALV beschikbaar te hebben. Zodra deze gereed zijn worden zij gepubliceerd op deze website. Onze leden kunnen daar  dan op reageren via info@hme-mo.nl Minimaal 14 dagen daarna zal een kleine Skype ALV worden gehouden waarin de stukken worden vastgesteld.