In de afgelopen jaren zijn in binnen- en buitenland verschillende artikelen gepubliceerd over HME-MO. Onderstaande links geven toegang tot die publicaties.

Zie verder ook de literatuurlijst.

Nederlandstalige publicaties

De publicatie Multiple exostosen in kort bestek uit 2001 van de hand van Jan de Lange is speciaal gemaakt voor HME-MO patiënten en hun lotgenoten. In de publicatie worden verschillende aspecten HME-MO besproken: verschijnselen, diagnostiek, aantallen, complicaties, erfeljkheid en behandeling,

Het artikel Van gen naar ziekte; hereditaire multiple exostose van Wuyts, Bovéé en Hogendoorn uit het Tijdschrift voor Geneeskunde (2002) bevat een toelichting op de genetische achtergronden van HME-MO.

De publicatie Hereditaire multiple exostosen/Multiple osteochondromen en de gevolgen hiervan in Nederland uit 2008 bevat de resulaten van een inventariserend onderzoek naar tal van medische en sociale aspecten van HME-MO. Het onderzoek is gehouden onder op dat moment alle bij de HME-MO Vereniging Nederland bekende patiënten (volwassenen en kinderen) met HME-MO.

Engelstalige publicaties

In Journal of Pediatric Orthopaedics is in 2005 het artikel Hereditary multiple exostosis and pain verschenen, waarin de resultaten zijn gepublliceerd van onderzoek in de VS naar de relatie tussen HME-MO en pijn.

Het artikel Pain, Physical and Social Functioning, and Quality of Life in Individuals with Multiple Hereditary Exostoses in the Netherlands. A National Cohort Study dat in 2012 is gepubliceerd in Journal of Bone & Joint Surgery, beschrijft de resultaten van onderzoek naar pijn en de kwaliteit van leven onder HME-MO-patiënten in Nederland.