Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
29-05-2021
10:30 - 12:30


Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor onze online bijeenkomst op zaterdag 29 mei van 10.30 tot 12.30 uur, dus geef u snel op! Er is een afwisselend programma, met zowel een algemene inleiding als diverse gespreksgroepen.

Het maximale aantal deelnemers is 60. Dit omdat er voor de 6 gespreksgroepen een maximum is van 10 deelnemers per groep. Dus wanneer u erover denkt om mee te doen, wacht dan niet te lang met aanmelden!

Voor het gebruikelijke kopje koffie of thee met wat lekkers kunt u gebruik maken van uw eigen creativiteit. Dat geldt ook voor het opvangen/bezighouden van uw eigen kinderen. Daar staat tegenover dat we voor deze bijeenkomst geen eigen bijdrage vragen. Deelname is gratis. 

 Programma en tijdsindeling: 

Programma  Tijd     Duur 
Welkom en opening    10.30 uur  10 minuten 
Inleiding  10.40 uur  35 minuten 
Vragen stellen  11.15 uur  15 minuten 
Pauze  11.30 uur  10 minuten 
Gespreksgroepen 6x  11.40 uur  35 minuten 
Terugkoppeling plenair  12.15 uur  15 minuten 
Sluiting  12.30 uur   

 

Inleiding:
De inleiding wordt verzorgd door drs. Ishan Ammajjar, arts-onderzoeker en orthopeed in opleiding. Zij zal ons bijpraten over het  transitieonderzoek en het onderzoek naar de gevolgen van HME-MO .

Gespreksgroepen:
Er zijn 6 gespreksgroepen met ieder een maximum van 10 deelnemers. 

 Thema’s:
1. Pijnbij HME-MO. Deskundige is drs. Jeroen Steenhuisen. Hij is anesthesioloog/pijnspecialist en verbonden aan het Pijncentrum van het OLVG Amsterdam. 

2. Ouder worden met HME-MO. Deskundige is Prof. dr. Rob Smeets. Hij is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Maastricht Universiteit.Lid van onze Medisch Advies Raad. 

3. HME-MO en bewegen. Deskundige is Rudolf van Schaik MC. Hij is fysiotherapeut en manueel therapeut en heeft een praktijk in Eindhoven. 

4. HME-MO en werk. Deskundige is Annemiek de Crom. Zij is consultant Voorlichting en advies over werken met (chronische) gezondheidsklachten. 

5. HME-MO en basisschool. Deskundige is Wouter Eijkman. Hij is leraarbasisschool en heeft zelf HME-MO. In Newsflash 44 en 45 staat een interview met hem over zijn nieuwe carrière als paralympisch sporter. 

6. HME-MO en middelbare school. Deskundige is Natasja Schaake. Zij is docent in het middelbaar onderwijs. Als zodanig heeft ze ervaring met leerlingen met een beperking en ze heeft zelf een zoon met HME-MO. 

Voor deze bijeenkomst kunt u zich hier aanmelden. Voor wat betreft de gespreksgroepen graag een 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven. 

Aanmelden graag voor 15 mei 2021! 

In volgorde van aanmelding wordt u ingedeeld. Wanneer u zich aanmeldt na het bereiken van het maximum van 60 deelnemers, zult u op een wachtlijst geplaatst worden.
Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van de opgave via de website dan kunt u bellen met het secretariaat 0488-454982/06-23388904. Ook kunt altijd een vraag stellen via info@hme-mo.nl 

We zien uit naar deze online bijeenkomst en hopen er samen met u een geslaagde landelijke dag’ van te maken! 

Graag tot 29 mei, 

Kerngroep en bestuur