Wij zijn erg blij met giften en donaties. Die maken het ons mogelijk om leuke en nuttige dingen te organiseren en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

De HME-MO Vereniging en de St. Onderzoeksfonds hebben beide een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning. Hierdoor zijn giften en donaties op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst.