De HME-MO Vereniging ondersteunt het initiatief van o.a. de Patiëntenfederatie Nederland en IederIn om een manifest in te dienen bij de Tweede Kamer. Hierin wordt gevraagd om voorrang voor kwetsbare groepen bij vaccinatie tegen corona. Deze ondersteuning is van ons uit vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie waarin mensen met een chronische aandoening zich bevinden. De volledige tekst van het manifest vindt u hier.