De firma Ipsen (voorheen Clementia) heeft laten weten dat het MO-Ped onderzoek met ingang van 6 december voorlopig opgeschort wordt. Het gaat hier om het fase 2 onderzoek bij kinderen van 4 tot 14 jaar waarbij het medicijn Palovarotene wordt gegeven. Dit onderzoek vindt wereldwijd plaats en in Nederland in het HME-MO Expertisecentum OLVG in Amsterdam.  In overleg met de Amerikaanse registratie autoriteiten, de FDA, is er een onderbreking van de studie ingelast.
Het stilleggen van dit onderzoek is het gevolg van een constatering tijdens het fase 3 onderzoek met Palovarotene bij patiënten met FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). Bij sommige patiënten met deze botziekte FOP werd een vroegtijdig sluiten van de groeischijven geconstateerd. Alhoewel dit effect tot nu toe niet is waargenomen in de MO-Ped studie, is het zaak om uiterst zorgvuldig te zijn. Daarom worden alle beschikbare gegevens de komende tijd grondig bekeken. Er is een periode van 30 dagen uitgetrokken voor nader onderzoek.  Alle deelnemers hebben bericht gekregen dat ze voorlopig moeten stoppen met het innemen van de medicatie. De geplande controles blijven gewoon doorgaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het Engelstalige persbericht kun u hier lezen.